04 Bước làm chủ tiền bạc

100.000 

Khoá học giúp học viên có tư duy đúng về tiền bạc, về kiếm tiền, giữ tiền và nhân tiền loại bỏ các niềm tin tiêu cực về tiền bạc

  • Thời lượng: 02 giờ 02 phút
  • Giáo trình: 28 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
04 Bước làm chủ tiền bạc

100.000