25 chiêu thức phát triển kỹ năng giao tiếp chinh phục bất kỳ ai

100.000 

Xây dựng mối quan hệ, đàm phán được hợp đồng, chinh phục bất kỳ đồng nghiệp, khách hàng, đối tác… với 25 chiêu thức phát triển kỹ năng giao tiếp

  • Thời lượng: 02 giờ 44 phút
  • Giáo trình: 38 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
25 chiêu thức phát triển kỹ năng giao tiếp chinh phục bất kỳ ai

100.000