28 Ý tưởng làm video Marketing

100.000 

Khóa học này giúp bạn biết cách xây dựng kịch bản video quảng cáo, sử dụng video marketing tiết kiệm chi phí quảng cáo

  • Thời lượng: 01 giờ 23 phút
  • Giáo trình: 34 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
28 Ý tưởng làm video Marketing

100.000