3 thủ thuật scale quảng cáo Facebook “ngàn đơn” khi chạy chiến dịch CPO.

100.000 

Mùa đua top sở hữu Vinfast trên Adflex đã đến (400k điểm trong 3 tháng). Mình quay trở lại KTcity làm video này để chia sẻ với các anh em 3 thủ thuật scale campaign sử dụng quảng cáo Facebook Ads hiệu quả giúp anh em có ngàn đơn với mô hình CPO.

3 thủ thuật scale quảng cáo Facebook “ngàn đơn” khi chạy chiến dịch CPO.

100.000