7 Ngày lấy lại bản lĩnh đàn ông thứ thiệt

100.000 

Các bài tập hướng dẫn bạn tự tập tại nhà, các bài tập thở, massage tác động, hơ ngải cứu, dán cao… tăng cường & kéo dài thời gian “lâm trận” cho đấng mày râu
  • Thời lượng: 02 giờ 56 phút
  •  Giáo trình: 29 bài giảng
  •  Sở hữu khóa học trọn đời
  •  Cấp chứng nhận hoàn thành
7 Ngày lấy lại bản lĩnh đàn ông thứ thiệt

100.000