9 bước xây dựng chiến lược Marketing

100.000 

Khóa học giúp bạn tự tin phát triển bản thân ở các chuyên môn sâu hơn về Marketing, hiểu và phát huy được mối quan hệ giữa các yếu tố, các công cụ trong Marketing.

  • Thời lượng: 07 giờ 40 phút
  • Giáo trình: 34 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
9 bước xây dựng chiến lược Marketing

100.000