Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bạn đang tìm hiểu về Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết về Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam hữu ích với bạn.

Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tải về

Bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Quan điểm của Hồ Chí Vlinh hoàn toàn tuân thủ những quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. Nhưng Hồ Chí Minh còn có một cách thể hiện khác về vấn đề “đảng của ai”. Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, (tháng 2-1951 ). hoatieu.vn mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để có thể hiểu rõ hơn về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng

Biểu mẫu hồ sơ kết nạp Đảng

Câu hỏi kiến thức về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đội tiên phong của giai cấp công nhân, mang bản chất của giai cấp công nhân.

Quan điểm của Hồ Chí Vlinh hoàn toàn tuân thủ những quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. Nhưng Hồ Chí Minh còn có một cách thể hiện khác về vấn đề “đảng của ai”. Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, (tháng 2-1951 ). Hồ Chí Minh nêu rõ: “Trong giai đoạn này quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”[1] Năm 1953. Hồ Chí Minh viết: “Đảng lao động là tổ chức cao nhất của giai cấp cần lao và đại biểu cho lợi ích của cả dân tộc. Đảng là đảng của giai cấp lao động, mà cũng là đảng của toàn dân”[2]. Năm 1957. Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc. Trong thời kỳ miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội năm 1961 Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định: Đảng ta là đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị. Năm 1965, Hồ Chí Minh cho rằng: Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong, là bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Tuy có nhiều cách thể hiện khác nhau như vậy nhưng quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp của Đảng là Đảng ta mang bản chất giai cấp công nhân. Điều này cũng giống như Đảng ta mang tên là Đảng lao động nhưng bản chất giai cấp của Đảng chỉ là bản chất giai cấp công nhân. Trong Báo cáo chính trị tại đại hội II, khi nêu lên Đảng ta còn là Đảng của nhân dân lao động và của toàn dân tộc, Hồ Chí Minh cùng nêu lên toàn bộ cơ sở lý luận và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, những nguyên tắc này tuân thủ một cách chặt chẽ học thuyết về Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản V.I.Lênin.

Hồ Chí Minh khẳng định bản chất giai cấp cộng nhân của Đảng ta dựa trên cơ sở thấy rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. Còn các giai cấp tầng lớp khác chịu sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, trở thành đồng minh của giai cấp công nhân. Nội quy quy định bản chất giai cấp công nhân không phải chỉ là số lượng đảng viên xuất thân từ công nhân mà còn ở nền tảng lý luận và tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin; mục tiêu của Đảng cần đạt tới là chủ nghĩa cộng sản: Đảng tuân thủ một cách nghiêm túc, chặt chẽ những nguyên tắc xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. Hồ Chí Minh phê phán những quan điểm không đúng như không đánh giá đúng vai trò to lớn của giai cấp công nhân, cũng như quan điểm sai trái chỉ chú trọng công nông mà không thấy rõ vai trò to lớn của các giai cấp, tầng lớp khác.

Quan niệm Đảng: Không những là Đảng của giai cấp công nhân mà còn là Đảng của nhân dân lao động và của toàn dân tộc có ý nghĩa lớn đối với cách mạng Việt Nam. Đảng đại diện cho lợi ích của toàn dân tộc cho nên nhân dân Việt Nam coi Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của chính mình. Trong thành phần, ngoài công nhân còn có những người ưu tú thuộc giai cấp nông dân, trí thức và các thành phần khác. Đảng ta cũng đã khẳng định rằng, để bảo đảm và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, Đảng luôn luôn gắn bó mật thiết với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc trong tất cả các thời kỳ của cách mạng. Trong quá trình rèn luyện Đảng, Hồ Chí Minh luôn luôn chú trọng tính thống nhất giữa yếu tố giai cấp và yếu tố dân tộc. Sức mạnh của Đảng không chỉ bắt nguồn từ giai cấp công nhân mà còn bắt nguồn từ các tầng lớp nhân dân lao động khác.

Câu hỏi về Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Đánh giá bài viết Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333
Lượt xem: 93339333

Từ khóa tìm Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
cách Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
hướng dẫn Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bản Chất Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam miễn phí

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời