Bí quyết làm chủ thời gian

100.000 

Xác định những kẻ thù đã đánh cắp cuộc sống và rất nhiều những điều quan trọng nhất của bạn và phân chia quỹ thời gian hợp lý, hiệu quả hơn.

  • Thời lượng: 01 giờ 49 phút
  • Giáo trình: 25 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Bí quyết làm chủ thời gian

100.000