Cách Làm Biên Bản Bù Trừ Công Nợ 3 Bên Mẫu biên bản bù trừ công nợ

Bạn đang tìm kiếm về Cách Làm Biên Bản Bù Trừ Công Nợ 3 Bên, hôm nay edu5.info mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung về Cách Làm Biên Bản Bù Trừ Công Nợ 3 Bên được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Cách Làm Biên Bản Bù Trừ Công Nợ 3 Bên hữu ích với bạn.

Mẫu biên bản bù trừ công nợ

Tải về

Mẫu biên bản bù trừ công nợ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc bù trừ công nợ của doanh nghiệp. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung bù trừ công nợ của hai bên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản bù trừ công nợ tại đây.

  • Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
  • Mẫu bản tình hình thanh toán và nộp công nợ của dự án
  • Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ

1. Mẫu biên bản bù trừ công nợ là gì?

Mẫu biên bản bù trừ công nợ là mẫu biên bản được sử dụng dùng để ghi chép việc bù trừ công nợ của công ty, của doanh nghiệp… đây cũng là một mẫu biên bản được sử dụng phổ biến trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay, do vậy việc cập nhật một mẫu biên bản bù trừ công nợ chính sang biểu mẫu theo chuẩn của Bộ Tài Chính là vô cùng cần thiết, mang lại hiệu quả trong việc kiểm tra hoạt động bù trù công nợ trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

2. Mẫu biên bản bù trừ công nợ số 1

Mẫu biên bản bù trừ công nợ

Công ty Cổ phần……

—————–

Số: ……….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—–o0o—–

………, ngày …….tháng ……năm …….

BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

Hôm nay, ngày ….tháng …..năm ……, tại văn phòng Công ty …………., chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN BÁN)

:

CÔNG TY CỔ PHẦN ……

Địa chỉ

:

Mã số thuế

:

.

BÊN B (BÊN MUA)

:

CÔNG TY TNHH …..

Địa chỉ

:

Mã số thuế

:

Cùng nhau thoả thuận về việc cấn trừ công nợ như sau:

1./ Tính đến hết ngày……………

– Số bên B còn phải trả bên A là: …………………………..

– Số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A là:…………………..

2./ Hai bên thống nhất cấn trừ khoản tiền bên B còn phải trả bên A với số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A. Sau khi cấn trừ:

– Số tiền bên B còn phải trả bên A là:………….

– Số tiền bên A còn phải trả bên B là:………..

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

3. Mẫu biên bản bù trừ công nợ số 2

CÔNG TY ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: ……………… ………., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.

– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày….tháng….năm….

Tại văn phòng Công ty …………………………….., địa chỉ:……………….. chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua): …………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………………..

– Đại diện: ……………………………………………. Chức vụ: ……………………………..

2. Bên B (Bên bán): …………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………………………………………… Fax: …………………………………….

– Đại diện: ……………………………………………. Chức vụ: ……………………………..

Sau khi bàn bạc cả 2 bên bên cùng thống nhất và thoả thuận một số nội dung sau:

Tính đến Tháng…/…….. Bên A Còn nợ Bên B số tiền là: …………………………..

Hai bên đồng ý cấn trừ khoản nợ trên vào tiền nợ ……………………………………

– Sau khi cấn trừ khoản công nợ trên thì số nợ bên A nợ bên B còn là…………. đ (hoặc hết nợ)

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Biên bản được thành lập làm 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm cơ sở hạch toán.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên, có đóng dấu xác nhận)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên, có đóng dấu xác nhận)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Câu hỏi về Cách Làm Biên Bản Bù Trừ Công Nợ 3 Bên

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Cách Làm Biên Bản Bù Trừ Công Nợ 3 Bên hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Cách Làm Biên Bản Bù Trừ Công Nợ 3 Bên được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cách Làm Biên Bản Bù Trừ Công Nợ 3 Bên giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Đánh giá bài viết Cách Làm Biên Bản Bù Trừ Công Nợ 3 Bên

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222
Lượt xem: 22222222

Từ khóa tìm Cách Làm Biên Bản Bù Trừ Công Nợ 3 Bên

Cách Làm Biên Bản Bù Trừ Công Nợ 3 Bên
cách Cách Làm Biên Bản Bù Trừ Công Nợ 3 Bên
hướng dẫn Cách Làm Biên Bản Bù Trừ Công Nợ 3 Bên
Cách Làm Biên Bản Bù Trừ Công Nợ 3 Bên miễn phí

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời