Cẩm nang đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc, hành chính

100.000 

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn công việc của thư ký, trợ lý và vận dụng thành thạo các kiến thức, kỹ năng chuyên nghiệp liên quan đến công việc của người thư ký, trợ lý trong quá trình công tác.

  • Thời lượng: 03 giờ 22 phút
  • Giáo trình: 27 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Cẩm nang đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc, hành chính

100.000