Chiến lược Marketing dịch vụ hoàn hảo

100.000 

Giúp bạn nhanh chóng hiểu về Marketing dịch vụ, biết cách xác định lợi thế cạnh tranh, Marketing mix 7p, cách xác định dịch vụ để tạo ra một chiến lược marketing dịch vụ hoàn hảo

  • Thời lượng: 04 giờ 15 phút
  • Giáo trình: 31 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Chiến lược Marketing dịch vụ hoàn hảo

100.000