Đầu tư cổ phiếu

100.000 

Khóa học cung cấp cho bạn những kiến thức lý thuyết cơ bản về chứng khoán và giúp bạn hiểu sơ lược về một số phương pháp phân tích cơ bản

  • Thời lượng: 02 giờ 05 phút
  • Giáo trình: 40 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Đầu tư cổ phiếu

100.000