Dạy đệm Organ cấp tốc 2

100.000 

Không cần âm hiểu về nhạc lý vẫn có thể đệm hát Organ nhanh chóng, dễ dàng, vừa học vừa thư giãn, học 1 bài nhưng hiểu được 10 bài.

  • Thời lượng: 05 giờ 49 phút
  • Giáo trình: 63 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Dạy đệm Organ cấp tốc 2

100.000