De Thi Toán Lớp 3 Giữa Học Kì 2 Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 (3 bộ sách mới) năm học 2021-2022

Bạn đang tìm kiếm về De Thi Toán Lớp 3 Giữa Học Kì 2, hôm nay edu5.info mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết về De Thi Toán Lớp 3 Giữa Học Kì 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề De Thi Toán Lớp 3 Giữa Học Kì 2 hữu ích với bạn.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 (3 bộ sách mới) năm học 2021-2022

Tải về

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 (3 bộ sách mới) năm học 2021-2022 gồm đề thi giữa HK2 bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều có ma trận và đáp án giúp các em học sinh ôn luyện thật tốt cho bài thi giữa kì 2 sắp tới. Mời các thầy cô tham khảo.

I. Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

Một số yếu tố thống kê và xác suất

Biết xử lý dữ liệu sau khi thu thập dữ liệu thống kê

Tính được xác suất thực nghiệm khi tung đồng xu

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,25

2,5%

1

0,5

5%

2

0,75

7,5%

Phân số và số thập phân

Nhận biết, so sánh, thực hiện các phép tính đơn giản về phân số

– Viết được hỗn số từ phân số đơn giản

– So sánh được các phân số

Tìm được phân số lớn nhất trong 1 dãy các p/s

– So sánh được 2 phân số

– Tìm x

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

9

2,25

22,5%

2

0,5

0,5%

3

1,5

15%

1

1

10%

2

1

10%

17

6,25

62,5%

Hình học phẳng

Biết KN, độ dài đoạn thẳng

Tính được độ dài đoạn thẳng

Tính được độ dài đoạn thẳng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

0,75

7,5%

1

0,25

2,5%

2

1

15%

1

1

10%

7

3

30%

Tổng

16

4

40%

6

3

30%

2

2

20%

2

1

10%

26

10

100%

2. Đề thi giữa kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất

Câu 1: Những phân số nào sau đây bằng nhau?

A. frac35frac915
B. frac35frac815
C. frac35frac925
D. frac25frac925

Câu 2: Chọn kết luận đúng:

A. frac-715=frac-215
B. frac715>frac-215
C. frac-715<frac-215
D. frac-715>frac-215

Câu 3: Phân số nào sau đây không tối giản?

A. frac15
B. frac14
C. frac36
D. frac25

Câu 4: Cặp phân số nào sau đây không có cùng mẫu số?

A. frac315frac915
B. frac315frac815
C. frac315frac925
D. frac215frac915

Câu 5: Thực hiện phép tính sau frac-215+frac415:

Kết quả là:

A. frac115
B. frac215
C. frac-115
D. -frac215

Câu 6: Số nào sau đây không được viết dưới dạng một phân số?

A. frac13
B. frac-2-5
C. frac04
D. 1,5

Câu 7: Tử số của phân số frac34 là số nào sau đây?

A. 4
B. 3
C. 3 – 4
D. 4 – 3

Câu 8: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

A. Phân số là một số dạng fracab, với a và b là hai số tùy ý

B. Phân số là một số dạng fracab, với a và b là hai số nguyên

C. Phân số là một số dạng fracab, với a và b là hai số nguyên trong đó b ≠ 0

D. Phân số là một số dạng fracab, với a và b là hai số tự nhiên trong đó a ≠ 0

Câu 9: Phân số nào sau đây bằng phân số frac15?

A. frac210
B. frac315
C. frac-420
D. frac-5-20

Câu 10: Trong hình vẽ, cho đoạn thẳng AB có độ dài 5 cm. Đoạn thẳng BA có độ dài bao nhiêu? Chọn khẳng định đúng

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

A. 3 cm
B. 2 cm
C. 4 cm
D. 5 cm

Câu 11: Trong hình vẽ

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 sách Kết nối

Chọn khẳng định sai.

A. a là một đoạn thẳng
B. a là một đường thẳng
C. A là một điểm
D. Điểm A nằm trên đường thẳng A.

Câu 12: Trong hình vẽ. Chọn khẳng định đúng

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2022

A. Trong hình có 2 đoạn thẳng
B. Trong hình có 3 đoạn thẳng
C. Trong hình có 1 đoạn thẳng
D. Trong hình không có đoạn thẳng

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (0,25 điểm): Phát biểu khái niệm hai phân số bằng nhau?

Câu 2: (0,25 điểm): Nêu cách so sánh hai phân số?

Câu 3: (0,25 điểm): Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại, biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta cần phải làm gì?

Câu 4: (0,25 điểm): Có mấy đoạn thẳng đi qua hai điểm A và B?

Câu 5: (0,5 điểm): Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Tính độ dài đoạn thẳng AC nếu CB = 3cm.

Câu 6: (0,5 điểm): Trong hình vẽ, đoạn thẳng ON có độ dài bao nhiêu?

Đề thi Toán lớp 6 giữa HK2

Câu 7: (1 điểm): Cho đoạn thẳng AB = 5cm. Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB mà BM = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng AM.

Câu 8: (0,5 điểm): Viết phân số sau dưới dạng hỗn số: frac257

Câu 9: (0,5 điểm): Cặp phân số frac3-7frac-37 có bằng nhau không? Vì sao?

Câu 10: (0,5 điểm): Rút gọn phân số sau về phân số tối giản: frac1421

Câu 11: (1 điểm): Tìm trong các phân sô sau. Phân số nào lớn nhất?

frac1215;frac0-6;frac115;frac-4-5;frac09

Câu 12: (0,5 điểm): So sánh frac5-9frac2-9

Câu 13: (0,5 điểm): Tìm x biết frac-2835=frac16x

Câu 14: (0,5 điểm): Nếu tung đồng xu 22 lần liên tiếp, có 13 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiều?

3. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ĐA

A

C

C

C

B

D

B

C

A

D

A

B

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu Nội dung Điểm

1

Hai phân số được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng biểu diễn một giá trị.

0,25

2

Để so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu hai phân số đó (về cùng một mẫu dương) rồi so sánh các tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

0,25

3

Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại, biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta cần phân tích và xử lí các dữ liệu đó để tìm ra thông tin hữu ích và rút ra kết luận.

0,25

4

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B

0,25

5

AC = AB – CB = 8 – 3 = 5 cm

0,5

6

ON = OM + MN = 3 + 2 = 5 cm

0,5

7

AM = AB – BM = 5 – 2 = 3 cm

1

8

frac257=3frac47

0,5

9

Do 3 . 7 = (-7) . (-3) nên frac3-7=frac-37

0,5

10

Ta có ƯCLN(14, 21) = 7.

Do đó frac1421=frac14:721:7=frac23

0,25

0,25

11

Phân số lớn nhất là phân số frac115

1

12

frac5-9=frac-59; frac2-9=frac-29

0,25

Do -5 < -2 nên frac-59<frac-29 . Vậy frac5-9<frac2-9

0,25

13

frac-2835=frac16xnên -28.x = 35.16, vậy x = -20

0,5

14

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là frac1322

0,5

II. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

1. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

Cấp độ Chủ đề Mức 1
Nhận biết
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3 Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
KQ TL KQ TL KQ TL KQ TL

1. Phân số

Nhận biết phân số, phân số bằng nhau, phân số đối, so sánh phân số, hỗn số

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số

Vận dụng các phép tính về phân số để tìm x

Vận dụng tính giá trị biểu thức

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

5(1,2,3,4,5)

1,25

12,5%

3(10,11,12)

0,75

7,5%

1/2(21a)

0,5

5%

1/2(22b)

0,5

5%

1(C25)

1

10%

9+1/2+1/2

4

40%

Thành tố NL

TD

GQVĐ

GQVĐ

GQVĐ

2. Số thập phân

Nhận biết số thập phân, số thập phân âm, số đối của một số thập phân

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Vận dụng các phép tính về số thập phân để tìm x, tính tỉ số phần trăm của một số cho trước

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(6,7,8,9)

1

10%

3(13,14,15)

0,75

15%

1/2(21b)

0,25

2,5%

1/2(22a)+1(23)

1,5

15%

8+1/2+1/2

3,5

35%

Thành tố NL

TD

GQVĐ

C22a:GQVĐ

C23: MHH-GQVĐ

3. Những hình hình học cơ bản (Điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng)

Nhận biết quan hệ điểm thuộc đường thẳng, đường thẳng đi qua hai điểm, tia

Chỉ ra được vị trí tương đối của hai đường thẳng. Vẽ hình và Tính độ dài đoạn thẳng.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3(16,17,18)

0,75

7,5%

2(19,20)

0,5

5%

1(24)

1,25

12,5%

6

2,5

25%

Thành tố NL

C 16,17: TD

C18: MHH-GT

C19, 24: MHH-GT-CC-GQVĐ

C20: GQVĐ

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12

3

30%

10

4

40%

2

2

20%

1

1

10%

25

10

100%

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm)

* Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1 (0,25đ): (NB-TD) Trong cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số?

A. frac47
B. frac0,25-3
C. frac50
D. frac6,237,4

Câu 2 (0,25đ): (NB-GQVĐ) Phân số nào sau đây bằng phân số frac34?

A. frac1320
B. frac2516
C. frac68
D. frac1075

Câu 3 (0,25đ): (NB-TD) Phân số đối của phân số frac-1625?

A. frac1625
B. frac2516
C. frac68
D. frac1075

Câu 4 (0,25đ): (NB-TD) Hãy chọn cách so sánh đúng?

A. frac-24<frac-34
B. frac-45<frac-35
C. frac14<frac-34
D. frac-16<frac-56

Câu 5 (0,25đ): (NB-TD) Hỗn số 5frac23được viết dưới dạng phân số?

A. frac173
B. frac317
C. frac53
D. frac43

Câu 6 (0,25đ): (NB-TD)Trong các số sau, số nào là số thập phân âm?

A. 75
B. -75
C. -7,5
D. 7,5

Câu 7 (0,25đ): (NB-TD) Phân số frac-3110được viết dưới dạng số thập phân?

A. 1,3
B. 3,3
C. -3,2
D. -3,1

Câu 8 (0,25đ): (NB-TD) Số đối của số thập phân -1,2?

A. 12
B. 1,2
C. -12
D. 0,12

Câu 9 (0,25đ): (NB-GQVĐ)Số 3,148 được làm tròn đến hàng phần chục?

A. 3,3
B. 3,1
C. 3,2
D. 3,5

Câu 10 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Giá trị của tổng frac-76+frac186?

A. frac-46
B. frac116
C. -1
D. frac-8572

Câu 11 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả phép tính frac95:frac-35?

A. 3
B. 4
C. – 3
D. -4

Câu 12 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả phép tính frac34.frac43?

A. 3
B. 4
C. 1
D. 2

Câu 13 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Tính frac14của 20?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Câu 14 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả của phép tính 7,5:2,5?

A. 2
B. 4
C. -3
D. 3

Câu 15 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả của phép tính 3,2 – 5,7?

A. -2,5
B. 2,5
C. 5,2
D. -5,2

Câu 16 (0,5đ): (NB-TD) Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu?

A. d ∈ A
B. A ∈ d
C. A ∉ d
D. A ⊂ d

Câu 17 (0,25đ): (NB-TD)Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B?

A. 1
B. 2
C. 3
D. Vô số đường thẳng

Câu 18 (0,25đ): (NB-GT) Cho hình vẽ: Có bao nhiêu tia trong hình vẽ đã cho?

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 19 (0,25đ): (TH-GT) Cho hình vẽ bên: Hãy chỉ ra hai đường thẳng AB và AC

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

A. Cắt nhau
B. Song song với nhau
C. Trùng nhau
D. Có hai điểm chung

Câu 20 (0,25đ): (TH-GQVĐ,CC) Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Biết AB = 3cm, AC = 8cm. Độ dài BC = ?

A. 5cm
B. 11cm
C. 4cm
D. 8cm

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): (TH-GQVĐ)Thực hiện phép tính một cách hợp lí

a) A=frac35.frac54-frac35.frac14

b) B = 6,3 + (-6,3) + 4,9

Câu 22 (1đ): (VD-GQVĐ)Tìm x, biết

a) x – 5,01 = 7,02 – 2.1,5

Câu 23 (1đ): (VD-MHH,GQVĐ)Chi đội lớp 6A có 45 học sinh. Trong đó, có 18 học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao. Tính tỉ số phần trăm số học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao.

Câu 24 (1,25đ): (TH- GT-CC-GQVĐ)Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Lấy điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng CB.

Câu 25 (1đ): (VD-GQVĐ) Tính giá trị của biểu thức: P=frac11.2+frac12.3+ frac13.4+...+frac199.100

3. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,5 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ĐA

A

C

A

B

A

C

D

B

B

B

Câu hỏi

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

C

C

B

D

A

C

A

D

A

A

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): Thực hiện phép tính một cách hợp lí

a) A=frac35.frac54-frac35.frac14 =frac35 .(frac54-frac14  )=frac35 .frac44=frac35 .1=frac35 (0,5đ)

b) C = 6,3 + (-6,3) + 4,9 = [6,3 + (-6,3)] + 4,9 = 0 + 4,9 = 4,9 (0,25đ)

Câu 22 (1đ): Tìm x, biết:

a) x – 5,01 = 7,02 – 2.1,5

x – 5,01 = 4,02

x = 4,02 + 5,01

x = 9,03 (0,5đ)

b) x-frac310=frac715.frac35

x-frac310=frac725

x=frac725+frac310

x=frac2950 (0,5đ)

Câu 23 (1đ):

Số phần trăm học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao:

frac1845.100%=40% (1đ)

Câu 24 (1,25đ):

Vẽ đúng hình: 0,25đ.

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

AB = 8cm

AC = 4cm

CB = AB – AC = 8 – 4 = 4cm (1đ)

Câu 25 (1đ):

P=frac11.2+frac12.3+ frac13.4+...+frac199.100

=1-frac12 +frac12 -frac13 +frac13- frac14 +...+frac199 -frac1100

=1-frac1100=frac99100 (1đ)

III. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1: Kết quả của phép trừ frac127-frac19

A. frac127-frac19=frac018

B. frac127-frac327=frac-20

C. frac127-frac327=frac227

D. frac127-frac327=frac1-327=frac-227

Câu 2: Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp thay vào chỗ ….để hoàn thành câu sau: Hình tạo thành bởi điểm A và một phần đường thẳng bị chia ra bởi A được gọi là một….

A. Tia

B. Đường thẳng

C. Điểm

D. Đoạn thẳng

Câu 3: Trong ba điểm thẳng hàng, có bao nhiêu điểm nằm giữa hai điểm còn lại?

A. có vô số điểm.

B. có nhiều hơn hai điểm.

C. có không quá hai điểm.

D. có duy nhất một điểm.

Câu 4: Kết quả của phép nhân frac-14 cdot frac12 là

A. frac-14 cdot frac12=frac-1.24.4=frac-24

B. frac-14 cdot frac12=frac-14 cdot frac24=frac-216

C. frac-14 cdot frac12=frac-08

D. frac-14 cdot frac12=frac-18

Câu 5: Sau khi rút gọn tối giản phân số frac416ta được phân số

A. frac28

B. frac48

C. frac14

D. frac18

Câu 6: Trong từ STUDENT có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 7: Số đối của frac-78

A. frac87

B. frac78

C. frac7-8

D. frac-87

Câu 8: Các chữ cái in hoa trong từ TOAN, chữ nào sau đây có tâm đối xứng?

A. T

B. O

C. A

D. N

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 9: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính sau:

a) -frac58 cdot frac{(-4)^2}10

b) frac-20202021 cdot frac911+frac-20202021 cdot frac211

c) frac-57 cdot frac211+frac-57 cdot frac911+frac57

d) frac-38 cdot frac12+frac16 cdot frac-38+frac13: frac-83

Câu 10: (1,5 điểm) Tìm x biết

a) x-frac-15=3+frac-32

b) frac12-left(x-frac511right)=frac-34

c) frac34+left(frac25-xright)=frac14

Câu 11: (1,5 điểm) Mẹ cho Hà một số tiền đi mua đồ dùng học tập . Sau khi mua hết 24 nghìn tiền vở, 36 nghìn tiền sách, Hà còn lại frac13 số tiền. Vậy mẹ đã cho Hà số tiền là bao nhiêu?

Câu 12: (1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức A=frac91.2+frac92.3+frac93.4+ldots+frac998.99+frac999.100

Câu 13: (1,0 điểm) Nhà An có một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 4m , chiều dài
6 m. An cần đắp bờ xung quanh ruộng. Hỏi An cần đắp bao nhiêu mét bờ?

Câu 14: (1,0 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

a) Cho hình vẽ bên. Có bao nhiêu cặp đường thẳng song song?

b) Từ 4 hình tam giác vuông bằng nhau (hình minh họa phía dưới) ta có thể ghép thành bao nhiêu hình có trục đối xứng?

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo 2022

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Câu hỏi về De Thi Toán Lớp 3 Giữa Học Kì 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về De Thi Toán Lớp 3 Giữa Học Kì 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết De Thi Toán Lớp 3 Giữa Học Kì 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết De Thi Toán Lớp 3 Giữa Học Kì 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Đánh giá bài viết De Thi Toán Lớp 3 Giữa Học Kì 2

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000
Lượt xem: 10001000

Từ khóa tìm De Thi Toán Lớp 3 Giữa Học Kì 2

De Thi Toán Lớp 3 Giữa Học Kì 2
cách De Thi Toán Lớp 3 Giữa Học Kì 2
hướng dẫn De Thi Toán Lớp 3 Giữa Học Kì 2
De Thi Toán Lớp 3 Giữa Học Kì 2 miễn phí

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời