Giáo dục lòng tự trọng và tự tin cho trẻ

100.000 

Giúp trẻ phát triển lòng tự trọng ngay từ thời thơ ấu từ đó giúp trẻ gặt hái thành công. Vận dụng được các phương pháp cụ thể để giúp trẻ nuôi dưỡng lòng tự trọng.

  • Thời lượng: 03 giờ 07 phút
  • Giáo trình: 30 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Giáo dục lòng tự trọng và tự tin cho trẻ

100.000