Giao tiếp qua điện thoại

100.000 

Giao tiếp qua điện thoại – Bí quyết để thành công – Giao tiếp gián tiếp đang có xu hướng thay thế dần dần các phương thức giao tiếp trực tiếp truyền thống.

  • Thời lượng: 02 giờ 55 phút
  • Giáo trình: 35 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Giao tiếp qua điện thoại

100.000