Guitar đệm hát 30 ngày cùng Hiển Râu

100.000 

Khóa học Guitar Online đã được giảng viên tổng hợp tất cả các kiến thức về guitar cơ bản, dễ hiểu nhất trong bộ video bài giảng khóa học dạy đàn guitar này

  • Thời lượng: 10 giờ 50 phút
  • Giáo trình: 94 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Guitar đệm hát 30 ngày cùng Hiển Râu

100.000