Học Adobe photoshop CS6 cho người mới bắt đầu

100.000 

Giúp bạn tăng khả năng sáng tạo, sớm khám phá ra nhiều cách thiết kế hay và ứng dụng vào cuộc sống và công việc của mình.

  • Thời lượng: 12 giờ 47 phút
  • Giáo trình: 21 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Học Adobe photoshop CS6 cho người mới bắt đầu

100.000