Học tập để dẫn đầu – Phương pháp học tập hiệu quả

100.000 

Khóa học hướng dẫn từng bước để bạn ứng dụng linh hoạt các phương pháp, công cụ, kỹ năng cũng như chiến lược để biến việc học trở thành điều đơn giản

  • Thời lượng: 03 giờ 38 phút
  • Giáo trình: 45 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Học tập để dẫn đầu – Phương pháp học tập hiệu quả

100.000