Học thực tế kế toán nhà hàng từ A – Z

100.000 

Khóa học kế toán nhà hàng thực tế từ A – Z cùng chuyên gia giúp cho người học toàn bộ kiến thức thực tế về công tác kế toán, sử dụng phần mềm POS và Excel

  • Thời lượng: 05 giờ 45 phút
  • Giáo trình: 36 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Học thực tế kế toán nhà hàng từ A – Z

100.000