Trở thành bậc thầy bán hàng

100.000 

Quy trình bán hàng chuyên nghiệp để tạo niềm tin cho khách hàng

  • Thời lượng: 07 giờ 57 phút
  • Giáo trình: 26 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Trở thành bậc thầy bán hàng

100.000