Kế toán tổng hợp thực hành trên Excel

100.000 

Hạch toán kế toán vào ứng dụng kế toán Excel, tiết kiệm thời gian, công sức, tăng hiệu quả và năng suất công việc

  • Thời lượng: 05 giờ 29 phút
  • Giáo trình: 27 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Kế toán tổng hợp thực hành trên Excel

100.000