Khóa học CPO A-Z chuyên cho hướng Facebook Ads – thực hành cho tới lúc tạo ra doanh thu và scale chiến dịch

100.000 

Facebook Ads là hướng làm CPO phổ biến nhất hiện nay. Hầu như các top CPO Publisher đều sử dụng quảng cáo Facebook để tạo ra lợi nhuận. Khóa học này là quy trình từ A-Z mà tác giả Trung Kiên đã đóng gói lại để hướng dẫn học viên có thể bắt đầu làm CPO một cách có hệ thống, hiểu rõ bản chất của mọi vấn đề mình đang gặp phải khi chạy quảng cáo, tạo ra thu nhập và scale chiến dịch của mình lên 1 tầm cao mới bằng kênh quảng cáo Facebook.

Khóa học CPO A-Z chuyên cho hướng Facebook Ads – thực hành cho tới lúc tạo ra doanh thu và scale chiến dịch

100.000