(Khóa học + Ebook) quảng cáo Native (Native Ads) dành cho người mới – Tiên phong với kênh traffic có khả năng mở rộng cực lớn để kinh doanh online, làm MMO

100.000 

Quảng cáo Native (Native Ads) đã phát triển từ lâu tại thị trường quốc tế và Việt Nam, được áp dụng để tiếp cận rộng rãi đến khách hàng để hầu hết mọi lĩnh vực. Nhiều quảng cáo xuất hiện trên những kênh báo chí lớn mang về doanh số không tưởng cho những ai làm MMO, kinh doanh. Khóa học này sẽ hướng dẫn chi tiết cách bắt đầu khai thác nền tảng Native Ads trong bối cảnh các kênh quảng cáo khác trở nên cạnh tranh, chính sách gắt gao. (Có kèm Ebook)

(Khóa học + Ebook) quảng cáo Native (Native Ads) dành cho người mới – Tiên phong với kênh traffic có khả năng mở rộng cực lớn để kinh doanh online, làm MMO

100.000