Kiểm soát cảm xúc và cải thiện giấc ngủ ứng dụng Yoga và Thiền

100.000 

Ứng dụng Yoga và Thiền để lấy lại sự cân bằng về tinh thần, giảm mất ngủ, kiểm soát cảm xúc và gia tăng năng lượng tích cực.

  • Thời lượng: 03 giờ 28 phút
  • Giáo trình: 28 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Kiểm soát cảm xúc và cải thiện giấc ngủ ứng dụng Yoga và Thiền

100.000