Kiến thức cơ bản thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu

100.000 

khóa học chứng khoán cho người mới bắt đầu của chuyên gia Trần Quang Vinh sẽ giúp bạn có cái nhìn bao quát về hoạt động của thị trường chứng khoán tổng quan

  • Thời lượng: 03 giờ 01 phút
  • Giáo trình: 20 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Kiến thức cơ bản thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu

100.000