Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A – Z

100.000 

Hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp, biết cách kê khai, quyết toán thuế TNDN, xử lý các tình huống cụ thể, giúp kế toán viên tự tin trong công việc

  • Thời lượng: 12 giờ 29 phút
  • Giáo trình: 87 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A – Z

100.000