Kỹ năng giao tiếp và ứng xử hiệu quả

100.000 

Khóa học giao tiếp ứng xử từ lớp học nghệ thuật giao tiếp của giảng viên Phan Quốc Việt sẽ giúp bạn khám phá bản thân, hiểu người đối diện, biết cách ứng xử

  • Thời lượng: 02 giờ 37 phút
  • Giáo trình: 24 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Kỹ năng giao tiếp và ứng xử hiệu quả

100.000