Kỹ thuật dựng phim ngành kỹ xảo điện ảnh VFX

100.000 

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức vững vàng và bài bản, đầy đủ các kỹ thuật cần thiết trong lĩnh vực kỹ xảo điện ảnh, giúp bạn ứng dụng thực tiễn vào công việc dựng phim chuyên nghiệp

  • Thời lượng: 06 giờ 45 phút
  • Giáo trình: 36 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Kỹ thuật dựng phim ngành kỹ xảo điện ảnh VFX

100.000