Làm Chủ Thiết Kế Với 3DS MAX và Vray

100.000 

Bạn muốn thể hiện ý tưởng thành những hình ảnh chân thực nhất? Bạn muốn sử dụng 3DS MAX và Vray 2017 thành thạo, phối cảnh thiên nhiên hoàn thiện nhất?

  • Thời lượng: 08 giờ 44 phút
  • Giáo trình: 62 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Làm Chủ Thiết Kế Với 3DS MAX và Vray

100.000