Mẫu Biên Bản Xác Định Nguyên Nhân Mất Sổ Bhxh Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội 2022

Bạn đang tìm kiếm về Mẫu Biên Bản Xác Định Nguyên Nhân Mất Sổ Bhxh, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung về Mẫu Biên Bản Xác Định Nguyên Nhân Mất Sổ Bhxh được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Biên Bản Xác Định Nguyên Nhân Mất Sổ Bhxh hữu ích với bạn.

Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội 2022

Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội là mẫu biên bản xác nhận về việc bàn giao sổ bảo hiểm giữa bên giao và bên nhận, bao gồm bên giao đã giao bao nhiêu cuốn sổ, tình trạng sổ còn nguyên vẹn hay không……. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội tại đây.

  • Danh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội
  • Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần mới nhất 
  • Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội

1. Biên bản bàn giao sổ BHXH là gì?

Biên bản bàn giao sổ BHXH là biểu mẫu xác nhận việc bàn giao sổ BHXH giữa bên giao và bên nhận. Biên bản cũng ghi rõ nội dung bàn giao gồm những gì và tình trạng của giấy tờ, sổ sách khi giao có còn nguyên vẹn hay không.

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động thì thông thường cơ quan bảo hiểm sẽ giao sổ cho người tham gia bảo hiểm xã hội. Việc người lao động được bàn giao sổ BHXH, tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội sẽ giúp nắm rõ các thông tin về quá trình tham gia BHXH của bản thân và chủ động hơn khi thanh toán các chế độ của bảo hiểm xã hội.

Khi bàn giao sổ BHXH trong trường hợp:

  • Khi đơn vị bàn giao sổ BHXH cho cơ quan BHXH;
  • Khi trung tâm dịch vụ việc làm bàn giao sổ BHXH cho cơ quan BHXH.

Mẫu biên bản giao nhận sổ BHXH được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

2. Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội

Dưới đây là mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm mời bạn đọc tham khảo và tải về nhé:

Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

BIÊN BẢN BÀN GIAO
SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hôm nay, ngày……/……/….tại ……………………………, chúng tôi gồm:

Bên A (bên trả sổ bảo hiểm xã hội): Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………………….

Đại diện:………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Bên B (bên nhận sổ bảo hiểm xã hội): Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố …………………..

Đại diện:………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Bên A đã bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho bên B với số lượng ………. quyển (danh sách kèm theo) (1). Sau khi nhận bàn giao, Bên B đã kiểm tra lại sổ và không thấy bị hư hỏng hoặc sửa chữa, tẩy xóa; sổ được bảo quản đúng hiện trạng.

Biên bản bàn giao sổ bảo hiểm xã hội được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Danh sách kèm theo, bao gồm một số nội dung cơ bản sau: họ tên, số sổ, ngày cấp, nơi cấp,…

3. Cách điền mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội

Dựa trên mẫu biên bản bàn giao nhận sổ bảo hiểm nêu trên, sau đây là hướng dẫn điền các thông tin được đánh số chú thích trong mẫu như sau:

(1): Điền ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản

(2): Điền tên bên trả sổ bảo hiểm

(3): Điền tên người đại diện bên trả bảo hiểm

(4): Điền chức vụ của người đại diện

(5): Điền địa chỉ của bên trả bảo hiểm

(6): Điền bên nhận sổ bảo hiểm

(7) : Điền đại diện bên nhận sổ bảo hiểm

(8): Điền chức vụ của người đại diện

(9): Điền địa chỉ của bên nhận

4. Hướng dẫn quy trình bàn giao sổ BHXH cho người lao động

BƯỚC 1:

Đơn vị sử dụng lao động tập hợp sổ BHXH của người lao động trong đơn vị gửi cơ quan bảo hiểm xã hội

BƯỚC 2:

Cơ quan BHXH nhận sổ nhập; đối chiếu số liệu và in mẫu 03 trả lại cho đơn vị sử dụng lao động. Đơn vị nhận hồ sơ qua đường điện tử hoặc bản giấy từ cơ quan BHXH quản lý bao gồm:

– Phiếu đối chiếu quá trình đóng đóng BHXH Mẫu số 03;

– Danh sách giao nhận sổ BHXH Mẫu số 01

BƯỚC 3:

Thực hiện việc đối chiếu rà soát giữa sổ BHXH và mẫu số 03 như sau:

– Thông tin nhân thân: Nếu thông tin thân nhân sai sót đơn vị làm điều chỉnh theo Mẫu số 02 và kèm theo các giấy tờ như: Giấy khai sinh, CMTND/thẻ căn cước/hộ chiếu photo công chứng; nếu là đảng viên thì cung cấp thêm lý lịch Đảng viên (hồ sơ gốc) khi kết nạp Đảng,…

– Thời gian tham gia BHXH, BHTN: là khoảng thời gian tham gia đóng BHXH, BHTN căn cứ trên Từ tháng – Đến tháng ghi trên sổ BHXH của NLĐ.

Lưu ý: Trước năm 2015 về trước, đơn vị dưới 10 NLĐ không thuộc đối tượng đóng BHTN.

– Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề nghiệp, công việc, tên đơn vị: là thông tin chức vụ, chức danh, công việc, nghề nghiệp của đơn vị.

– Tiền lương, thâm niên nghề, phụ cấp đóng BHXH, BHTN: Theo tiền lương, phụ cấp đóng BHXH; BHTN của NLĐ từng giai đoạn.

Trường hợp thiếu hoặc sai thông tin đơn vị điều chỉnh theo Mẫu số 02

– Nơi làm việc: địa danh nơi làm việc của NLĐ;là căn cứ tính vùng lương và mức lương tối thiểu vùng.

Sau khi thực hiện đối chiếu xong Mẫu số 03 của toàn bộ NLĐ; đơn vị thực hiện chuyển NLĐ kiểm tra và ký nhận đồng ý bàn giao sổ BHXH cho cơ quan BHXH trên Mẫu số 01.

BƯỚC 4: Đơn vị nộp lại cho cơ quan BHXH

– Danh sách giao nhận sổ BHXH mẫu 01

– Sổ BHXH

– Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ mẫu 02 kèm theo các giấy tờ điều chỉnh (nếu có)

– Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH mẫu 03

BƯỚC 5: Cơ quan BHXH in sổ trả lại cho đơn vị sử dụng lao động để trả sổ cho từng người lao động

Lưu ý:
– Đơn vị phối hợp với cơ quan BHXH trong việc rà soát sổ BHXH. Cơ quan BHXH thực hiện việc kiểm tra đối chiếu lại Mẫu số 02 và Mẫu số 03 in; cấp lại sổ BHXH cho đơn vị theo mẫu mới.

– Đối với đơn vị còn nợ đọng tiền BHXH, BHTN thì in tờ rời sổ BHXH, xác nhận thời gian đến năm đơn vị đã đóng đủ.

– Đối với người lao động có từ 02 số sổ BHXH trở lên có thời gian đóng trùng nhau thì ghi quá trình đóng theo thời gian tham gia BHXH, BHTN phát sinh trước, thời gian đóng trùng ghi trên sổ BHXH mới thì được hoàn trả cho NLĐ không bao gồm lãi.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu C07-TS: Phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT
  • Mẫu số C13-TS: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
  • Mẫu C16-TS: Quyết định về việc hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Câu hỏi về Mẫu Biên Bản Xác Định Nguyên Nhân Mất Sổ Bhxh

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Biên Bản Xác Định Nguyên Nhân Mất Sổ Bhxh hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Biên Bản Xác Định Nguyên Nhân Mất Sổ Bhxh được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Biên Bản Xác Định Nguyên Nhân Mất Sổ Bhxh giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Đánh giá bài viết Mẫu Biên Bản Xác Định Nguyên Nhân Mất Sổ Bhxh

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222
Lượt xem: 92229222

Từ khóa tìm Mẫu Biên Bản Xác Định Nguyên Nhân Mất Sổ Bhxh

Mẫu Biên Bản Xác Định Nguyên Nhân Mất Sổ Bhxh
cách Mẫu Biên Bản Xác Định Nguyên Nhân Mất Sổ Bhxh
hướng dẫn Mẫu Biên Bản Xác Định Nguyên Nhân Mất Sổ Bhxh
Mẫu Biên Bản Xác Định Nguyên Nhân Mất Sổ Bhxh miễn phí

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời