Nghệ thuật làm chủ cảm xúc

100.000 

Biết cách quản lý cảm xúc của mình, đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực, gia tăng cảm xúc tích cực, từ đó có cuộc sống bình an, hạnh phúc

  • Thời lượng: 04 giờ 30 phút
  • Giáo trình: 47 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Nghệ thuật làm chủ cảm xúc

100.000