“Ngưng bình thường” với kỹ năng tư duy sáng tạo

100.000 

Khóa học giúp bạn khai thác và nâng cao khả năng sáng tạo, tránh những tư duy lối mòn làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân.

  • Thời lượng: 02 giờ 40 phút
  • Giáo trình: 18 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
“Ngưng bình thường” với kỹ năng tư duy sáng tạo

100.000