Nhập Hàng Trung Quốc Tận Gốc

100.000 

Nhập Hàng Trung Quốc Tận Gốc – Không cần phải biết Tiếng Trung – Mua hàng trên các trang TMĐT Trung Quốc Taobao – Tmall – 1688

  • Thời lượng: 05 giờ 37 phút
  • Giáo trình: 41 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Nhập Hàng Trung Quốc Tận Gốc

100.000