Nhập môn Yoga Cổ Điển cho người mới bắt đầu

100.000 

Hiểu tường tận về yoga, những bí mật ẩn sau các tư thế, tiếp cận Yoga cổ điển, tập luyện an toàn khoa học cho người mới.

  • Thời lượng: 04 giờ 25 phút
  • Giáo trình: 29 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Nhập môn Yoga Cổ Điển cho người mới bắt đầu

100.000