Pháp luật thuế

100.000 

Nắm vững và phân biệt rõ sự khác nhau giữa Pháp Luật Thuế và Pháp luật Kế Toán – Có thể hạch toán được nợ và có nhưng chưa chắc đã làm được kế toán đúng.

  • Thời lượng: 03 giờ 54 phút
  • Giáo trình: 37 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Pháp luật thuế

100.000