Phong thủy ứng dụng cho doanh nhân và quản lí

100.000 

Kiến thức Phong thủy giúp ứng dụng vào tất cả yếu tố làm nên sự thành công bền vững của một doanh nhân hay doanh nghiệp, từ việc tính toán thời điểm đầu tư, định hướng kinh doanh và phát triển

  • Thời lượng: 05 giờ 13 phút
  • Giáo trình: 41 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Phong thủy ứng dụng cho doanh nhân và quản lí

100.000