Photoshop thần thánh

100.000 

Giúp bạn từ KHÔNG BIẾT GÌ trở thành CHUYÊN GIA thiết kế Quảng cáo & Xử lý hậu kỳ nhiếp ảnh.

  • Thời lượng: 15 giờ 20 phút
  • Giáo trình: 113 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Photoshop thần thánh

100.000