Quản trị cuộc đời – Đường đến thành công

100.000 

Khóa học Quản trị cuộc đời định hướng đường đến mục tiêu thành công – Định hướng được đường đi đến mục tiêu thông qua việc kiểm soát, kết hợp, phân bổ hiệu quả nguồn lực của bạn. Khám phá giá trị bản thân và vận dụng nguồn lực sẵn có. Nắm rõ quy trình thực hiện mục tiêu

  • Thời lượng: 02 giờ 31 phút
  • Giáo trình: 11 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Quản trị cuộc đời – Đường đến thành công

100.000