Sinh trắc vân tay – đánh thức tiềm năng kinh ngạc trong bạn

100.000 

Khóa học chuyên sâu về sinh trắc học dấu vân tay, ứng dụng để định hướng phát triển sự nghiệp, tìm ra con đường kinh doanh đúng đắn

  • Thời lượng: 03 giờ 33 phút
  • Giáo trình: 53 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Sinh trắc vân tay – đánh thức tiềm năng kinh ngạc trong bạn

100.000