Sketchnote – Diễn họa thông tin bằng hình ảnh

100.000 

Khóa học Sketchnote giúp học viên học được cách ghi chép, truyền tải các ý tưởng trong học tập, công việc và cuộc sống một cách nhanh chóng, dễ hiểu và dễ nhớ

  • Thời lượng: 01 giờ 22 phút
  • Giáo trình: 18 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Sketchnote – Diễn họa thông tin bằng hình ảnh

100.000