Sức hút bí ẩn – Chinh phục tâm lí bất kỳ ai

100.000 

Khám phá sức hút bản thân kỹ năng tạo nên một tư duy có sức hút tuyệt đối khi giao tiếp, được đúc kết qua môi trường làm việc

  • Thời lượng: 01 giờ 44 phút
  • Giáo trình: 33 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Sức hút bí ẩn – Chinh phục tâm lí bất kỳ ai

100.000