Tâm thế & Minh Định – Quản trị cuộc đời, sự nghiệp để thành đạt & hạnh phúc

100.000 

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu hơn về quản trị cuộc đời, tìm hiểu và nhận thức tiềm năng bản thân.

  • Thời lượng: 02 giờ 44 phút
  • Giáo trình: 15 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Tâm thế & Minh Định – Quản trị cuộc đời, sự nghiệp để thành đạt & hạnh phúc

100.000