Tạo hình thiết kế chuyên nghiệp với 3DSMAX

100.000 

Bạn sẽ sử dụng thành thạo các nhóm lệnh và các công cụ của 3DSMAX, biết cách tạo hình sản phẩm, tạo ra được các sản phẩm 3D hoàn mỹ.

  • Thời lượng: 08 giờ 29 phút
  • Giáo trình: 52 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Tạo hình thiết kế chuyên nghiệp với 3DSMAX

100.000