Tham, Sân, Si và Thiền trong quản trị cảm xúc

100.000 

Các kiến thức về tâm lý, cảm xúc, cùng các bài thiền đơn giản, giúp bạn làm chủ cảm xúc, tâm trí, có được cuộc sống hạnh phúc, bình an

  • Thời lượng: 03 giờ 59 phút
  • Giáo trình: 44 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Tham, Sân, Si và Thiền trong quản trị cảm xúc

100.000