Thiết kế và tạo chuyển động cho nhân vật hoạt hình bằng Photoshop và After Effects

100.000 

Khóa học giúp bạn tạo ra những sản phẩm hoạt hình với kỹ xảo hình ảnh chuyên nghiệp bằng phần mềm Photoshop và After Effects, nâng cao tay nghề dựng hình, thiết kế của bạn

  • Thời lượng: 03 giờ 40 phút
  • Giáo trình: 39 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Thiết kế và tạo chuyển động cho nhân vật hoạt hình bằng Photoshop và After Effects

100.000