Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

100.000 

Trở thành một người kế toán thực thụ, không mất tiền dại khi thanh tra kiểm tra.

  • Thời lượng: 06 giờ 31 phút
  • Giáo trình: 52 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

100.000