Trainer Summit 2017 – Tăng thu nhập với nghề đào tạo trực tuyến

100.000 

Giúp các bạn có nguồn thu nhập thụ động 50 – 100 triệu đồng/ tháng và Trở thành online trainer thành công, xuất sắc.

  • Thời lượng: 08 giờ 20 phút
  • Giáo trình: 55 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Trainer Summit 2017 – Tăng thu nhập với nghề đào tạo trực tuyến

100.000