Tự do tài chính cùng chứng khoán

100.000 

Khóa học tài chính cùng chứng khoán đến từ nhà đầu tư Đặng Trọng Khang giúp bạn tránh những rủi ro, cạm bẫy để tăng thu nhập thụ động một cách bền vững

  • Thời lượng: 03 giờ 22 phút
  • Giáo trình: 31 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Tự do tài chính cùng chứng khoán

100.000