Tư duy đột phá

100.000 

Khoá học tư duy đột phá của Ts. Lê Thẩm Dương sẽ giúp bạn vận dụng đúng tư duy một cách hiệu quả, bạn chắc chắn sẽ thay đổi được tư duy và có những đột phá tuyệt vời trong tương lai

  • Thời lượng: 02 giờ 20 phút
  • Giáo trình: 15 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Tư duy đột phá

100.000